Cửa hàngTrở thành nhà cung cấp của chúng tôi
Tải xuống
English
Mua sắm bằng Bitcoin, BNB và nhiều loại tiền mã hóa khác!
Với Binance Pay, việc tiêu tiền mã hóa đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Truy cập cửa hàng của bất kỳ nhà cung cấp nào có trong danh sách để mua sản phẩm yêu thích của bạn với tiền mã hóa bằng cách sử dụng Binance Pay. Sống theo phong cách tiền mã hóa #CryptoLifestyle
Mua sắm bằng Binance Pay